CD3000S tyristorová spínacia jednotka 10 až 700A

CD3000S tyristorová spínacia jednotka 10 až 700A

CD3000S je rada jednoduchých jedno, dvoj a trojfázových tyristorových jednotiek so spínaním v nule, určené pre odporovú záťaž.
Ovládací vstup CD3000S je štandardne dvojpolohový. Niektoré typy môžu byť pomocou zásuvných modulov rozšírené o ďalšie vstupné rozsahy, 230 Vst alebo 4-20 mA.
Výkonová časť má vnútornú prepäťovú ochranu a útlmový člen. Riadiace obvody sú od výkonovej časti elektricky oddelené. Niektoré jednofázové typy môžu byť vybavené meraním prúdu s diagnostikou poruchy záťaže a tyristorov.
 
Stručný prehľad
 

CD3000S-1PH

 • max. prúd: 2×10 A, 15 až 700 A
 • charakter záťaže: odporová
 • režim spínania: v nule, časová báza 0,64 a 2,56 sec.
 • voliteľné príslušenstvo: externý prúdový transformátor

CD3000S-2PH

 • max. prúd: 10 až 700 A
 • charakter záťaže: odporová
 • režim spínania: v nule

CD3000S-3PH

 • max. prúd: 15 až 500 A
 • charakter záťaže: odporová
 • režim spínania: v nule

 
Technické parametre
 

Spínané napätie

 • 24-240 Vst
 • 24-480 Vst
 • 24-600 Vst

Ovládací vstup

 • SSR kompatibilný, všetky typy
 • 230 Vst (iba do 110 A)
 • 110 Vst (iba do 110 A)
 • 4-20 mA, pasívny (iba niektoré jednofázové typy)

Napájanie riadiacej časti

 • vnútorné, pre 110 A, 2 f. 100 A, 3 f. 90 A a menej
 • 230 Vst (rozsah 200-260 Vst) alebo 460 Vst (rozsah 330-500 Vst), príkon 10 VA, pre 125 A a viac
 • vnútorný zdroj 24 Vjs, 150 mA, iba typy s meraním prúdu

Napájanie ventilátorov

 • 230 Vst ±15% (voliteľné 120 Vst), iba typy s ventilátormi

Montáž

 • 110 A, 2 f. 100 A, 3 f. 90 A a menej na lištu DIN
 • od 125 A šróbové uchytenie

Krytie

 • IP20
Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

cd3000s.pdf 0,21 MB

cd3000s.pdf