FieldLogger

FieldLogger

FieldLogger je kompaktný grafický dataloger s 8 univerzálnymi analógovými vstupmi, 8 digitálnymi vstupmi/výstupmi, 128 virtuálnymi matematickými kanálmi, s 32 alarmovými udalosťami, 2 reléovými výstupmi, napájacím zdrojom 24 V pre prevodníky a s neobvykle bohatou ponukou konektivity. Rýchly 24bitový A/D prevodník má vysoké rozlíšenie a vzorkovaciu rýchlosť až 1000 záznamov za sekundu. Dáta sa ukladajú do vnútornej pamäti 512 kB, ktorá môže byť nahradená USB Flash diskom alebo pamäťovou kartou SD až 16 GB. Alarmy môžu aktivovať výstupy, odosielať správy, alebo môžu ovládať proces záznamu. Prostredníctvom druhej USB zbernice je možné dataloger konfigurovať, monitorovať alebo z nej získavať namerané dáta. Pre rovnaký účel môže byť použitá komunikačná zbernica RS-485 s protokolom Modbus RTU v režime Master alebo Slave.

Voliteľná sieťová karta Ethernet 10/100 Mbps dovoľuje vzdialený prístup pomocou webového prehliadača (HTTP), prenos súborov (FTP), odosielanie e-mailov (SMTP), správ o udalostiach (SMNP trap) a prístup k zariadeniu protokolom Modbus/TCP.

Grafický displej s ovládacími tlačidlami je voliteľný. Môže byť umiestnený na datalogery alebo v jeho blízkosti. Štandardné modely majú napájacie napätie 100 až 240 V str., verzia 24V má napájanie 12 až 24 V js..

Súčasťou dodávky je SW pre konfiguráciu a zber dát.


Vyžiadať cenovú ponuku
FieldLogger

Dokumentácia

easytherm_MaR_FieldLogger_18_1_sk.pdf 0,51 MB

katalogový list FieldLogger