Grafický zapisovač PHF

Grafický zapisovač PHF

Bezpapierový zapisovač Fuji PHF je vstupný model radu grafických zobrazovačov Fuji Electric s STN displejom 5,7 palcov (14,5cm). Dáta sú ukladané na pamäťovú kartu CF. K dispozícii je 3 alebo 6 univerzálnych meracích vstupov (termočlánky, Pt100, js napäťové a prúdové signály).
Zapisovač môže byť rozšírený o sieťovú kartu Ethernet s funkciou webového serveru, FTP serveru, SMTP mailového klienta, MODBUS TCP/IP a ďalej o vstupno/výstupný modul, ktorý obsahuje 5 digitálnych vstupov a 10 reléových výstupov.
Zapisovače PHL sa konfigurujú tlačidlami na čelnom paneli alebo pomocou konfiguračného softvéru. Namerané dáta sa ukladajú buď v ASCII, alebo v binárnom formáte a môžu byť exportované do formátu csv. K analýze nameraných dát je určený prehliadač, ktorý ponúka funkcie pre vytvorenie dát v reálnom čase, správu súborov, výber a zobrazenie dát, pripájanie poznámok a vytváranie denných, týždenných a mesačných protokolov. Konfiguračný softvér a prehliadač dát sú k dispozícii zdarma.

 • grafický zapisovač so záznamom dát na pamäťovú kartu CF
 • bezúdržbová prevádzka, nulové náklady na prevádzkový materiál
 • rôzne režimy zobrazenia (trend – vertikálne i horizontálne, stĺpcový graf, digitálne zobrazenie, zoznam udalostí, história, skupiny)
 • 3 alebo 6 univerzálnych vstupov (termočlánky, odporový snímač, prúdové a napäťové lineárne signály)
 • voliteľne 5 digitálnych vstupov a 10 releových výstupov
 • záznamový cyklus: 1 sec až 12 hod / 3, 6 vstupov
 • max. veľkosť CF pamäťovej karty: 1GB
 • uložené dáta na pamäťovej karte CF možno jednoducho vyvolať a zobraziť na displeji
 • voliteľné sieťové rozhranie: WEB server, SMTP (email klient), FTP server a MODBUS TCP/IP
 • kompaktná veľkosť: 160 x 144 x 185mm
 • voliteľné prenoné prevedenie

režimy zobrazenia

Vyžiadať cenovú ponuku
Grafický zapisovač PHF

Dokumentácia

data_sheet_PHF_(EDS10-77).pdf 0,46 MB

data_sheet_PHF_(EDS10-77).pdf

easytherm-sk-PHF-8-2.pdf 0,15 MB

easytherm-sk-PHF-8-2.pdf