Grafický zapisovač PHL

Grafický zapisovač PHL

Bezpapierový zapisovač Fuji PHL je vyšší model radu grafických zobrazovačov Fuji Electric s FTP displejom 5,7 palcov. Dáta sú ukladané na pamäťovú kartu CF. K dispozícii je 9 alebo 18 univerzálnych meracích vstupov (termočlánky, Pt100, js napäťové a prúdové signály).
Zapisovač môže byť rozšírený o sieťovú kartu Ethernet s funkciou webového serveru, FTP serveru, SMTP mailového klienta, MODBUS TCP/IP a ďalej o vstupno/výstupný modul, ktorý obsahuje 5 digitálnych vstupov a 10 reléových alebo 18 tranzistorových výstupov. Na rozdiel od lacnejšieho modelu PHF má PHL vstavané matematické funkcie.
Zapisovače PHL sa konfigurujú tlačidlami na čelnom paneli alebo pomocou konfiguračného softvéru. Namerané dáta sa ukladajú buď v ASCII, alebo v binárnom formáte a môžu byť exportované do formátu csv. K analýze nameraných dát je určený prehliadač, ktorý ponúka funkcie pre vytvorenie dát v reálnom čase, správu súborov, výber a zobrazenie dát, pripájanie poznámok a vytváranie denných, týždenných a mesačných protokolov. Konfiguračný softvér a prehliadač dát sú k dispozícii zdarma.

 • grafický zapisovač so záznamom dát na pamäťovú kartu CF (Compact Flash)
 • bezúdržbová prevádzka, nulové náklady na spotrebný materiál
 • rôzne režimy zobrazenia (trend – vertikálne i horizontálne, stĺpcový graf, digitálne alebo analógové zobrazenie, súčty, zoznam udalostí, história, skupiny)
 • 9 alebo 18 univerzálnych vstupov (termočlánky, odporové snímače Pt100, prúdové a napäťové lineárne signály)
 • voliteľne 5 digitálnych vstupov a 10 reléových alebo 18 tranzistorových výstupov
 • záznamový cyklus: 1 sec až 32767 sec / 9, 18 vstupov
 • max. veľkosť pamäťovej karty CF: 1 GB
 • uložené dáta na pamäťovej karte CF je možné jednoducho vyvolať a zobraziť na displeji
 • voliteľne sieťové rozhranie: webový server, FTP server, SMTP (email klient) a MODBUS TCP/IP
 • kompaktná veľkosť: 160 x 144 x 185 mm
 • voliteľne prenosné prevedenie
 • matematický modul
 • sumarizácia (napr. pre informáciu o celkovej spotrebe pary, vody, ...)
 • 1 až 6 matematických funkcii a 6 logických funkcii
 • prevod nameraných dát do tabuľkového formátu csv
Vyžiadať cenovú ponuku
Grafický zapisovač PHL

Dokumentácia

data_sheet_PHL_(EDS10-75b).pdf 0,21 MB

data_sheet_PHL_(EDS10-75b).pdf

easytherm-sk-PHF-8-2.pdf 0,15 MB

easytherm-sk-PHF-8-2.pdf