West 6700+ limitná jednotka formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

West 6700+ limitná jednotka formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

West 6700+ je certifikovaná programovateľná bezpečnostná limitná jednotka, ktorá nahradzuje predchádzajúci model 6700. Má funkciu blokovania - aby proces mohol ďalej pokračovať, musí sa limitný výstup resetovať. Okrem svojej základnej funkcie - odpojenie zariadenia pri prekročení bezpečnej hranice - ponúka ešte ďalšie možnosti: až dva alarmové alebo signalizačné výstupy, prenos meranej alebo limitnej hodnoty prúdovým alebo napäťovým signálom, digitálnu komunikáciu RS485, alebo zdroj napätia pre merací prevodník.
West 6700+ má univerzálny merací vstup (termočlánky, Pt100, prúdové a napäťové rozsahy), fixný releový limitný výstup a tri pozície pre vloženie zásuvných modulov. Zásuvné moduly sú pre radu Plus spoločné.
Každý prístroj je vybavený päticou sériovej komunikačnej linky pre pripojenie k počítaču.

 • modulová konštrukcia
 • automatická detekcia inštalovaných modulov
 • univerzálny vstup
 • digitálny vstup pre diaľkové odblokovanie výstupov
 • limitný reléový výstup 5 A/240 Vst
 • prídavné alarmové alebo signalizačné výstupy
 • prenos meranej alebo limitnej hodnoty
 • napájací zdroj pre prevodník
 • krytie čelného panela IP66
 • komunikačný port RS485
 • konfigurácia pomocou počítača

Ďalšie možnosti

West 6700+ môže kontrolovať prekročenie limitnej hodnoty zhora i zdola.
Je optimalizovaný pre ľahké a efektívne používanie s dôrazom na bezpečnosť procesu. Limitný a signalizačný výstup môže byť resetovaný miestne (z klávesnice) alebo diaľkovo (pomocou digitálneho vstupu). Limitný výstup však môže byť resetovaný až po návrate procesu do bezpečných hodnôt. Naproti tomu signalizačný výstup je možné resetovať kedykoľvek. Obsluha má k dispozícií údaje o medznej hodnote, ktorá bola dosiahnutá, a o čase, ktorý uplynul od prekročenia limitnej hodnoty.

Vyžiadať cenovú ponuku
West 6700+ limitná jednotka formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

Dokumentácia

easytherm-sk-Px700-8-2.pdf 0,18 MB

easytherm-sk-Px700-8-2.pdf

easytherm-sk-tech-parametre-West-8-2.pdf 0,11 MB

easytherm-sk-tech-parametre-West-8-2.pdf

easytherm-sk-zas-moduly-West-8-2.pdf 0,18 MB

easytherm-sk-zas-moduly-West-8-2.pdf