EE260 - vyhrievaná sonda vlhkosti a teploty pre meteorológiu

EE260 - vyhrievaná sonda vlhkosti a teploty pre meteorológiu

Meranie
Sonda vlhkosti a teploty EE260 má dvojité vyhrievanie (snímací prvok a meracia hlava). Tým je predchádzané kondenzácii na samotnom vlhkostnom senzore, meracej hlave a filtri (krytke) senzora. Sonda preto umožňuje presné meranie aj v prípade permanentnej vysokej vlhkosti.
Ďalšou výhodou systému dvojitého vyhrievania je veľmi krátka odozva a rýchle zotavenie po prípadnej kondenzácii.
Patentovaný E+E ochranný povlak senzora vylepšuje dlhodobú stabilitu a životnosť v prašnom a korozívnom prostredí.

Kompaktnosť a odolnosť
Inovatívne telo sondy EE260 kombinuje vyhrievanú meraciu hlavu a oddelený teplotný senzor v jednej sonde.
Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu je sonda kompatibilná s komerčne dostupnými kruhovo symetrickými radiačnými štítmi.
Robustné telo s krytím IP67, vyrobené z elastoméru odolného voči UV žiareniu a teplote, chráni vnútornú elektroniku pred okolitými vplyvmi a mechanickým poškodením.

Analógový výstup a digitálna komunikácia
Sonda EE260 vysiela namerané hodnoty súčasne na dvoch voľne konfigurovateľných napäťových výstupoch a na zbernici RS485 s protokolom Modbus RTU.
Na základe priameho merania relatívnej vlhkosti a teploty dopočítava sonda EE260 aj odvodené fyzikálne veličiny ako rosný a zamrzný bod, absolútna vlhkosť alebo zmesový pomer.

Ochranný povlak senzora
Patentovaný E+E ochranný povlak vlhkostného senzora hygroskopická vrstva aplikovaná na snímací prvok, vodiče a spájkované spoje. Tento ochranný povlak podstatne zvyšuje životnosť senzora a zaisťuje optimálne meracie schopnosti v korozívnom prostredí (soli, aplikácia v námorníctve). K tomu vylepšuje dlhodobú stabilitu senzorov E+E v prašnom, znečistenom či olejnatom prostredí tým, že zabraňuje vzniku bludného prúdu spôsobeného usadeninami na aktívnom povrchu senzora alebo elektrických spojoch.


Vlastnosti / výhody

 • Vysoko presné a spoľahlivé meranie v širokom rozsahu vlhkosti
 • Kompaktné odolné telo s krytím IP67
 • Vyhrievaný vlhkostný senzor aj meracia hlava sondy
 • Integrovaný samostatný teplotný senzor
 • Zbernica RS485 s protokolom Modbus RTU
 • Krátka odozva merania a rýchle zotavenie po kondenzácii
 • Kalkulácia všetkých dôležitých fyzikálnych veličín odvodených od vlhkosti
 • E+E ochranný povlak proti hrdzi a znečisteniu pre dlhodobú stabilitu a životnosť
 • Kompatibilný s kruhovo súmernými radiačnými štítmi


Typické využitie

 • Meteorologické stanice
 • Systémy sledovania poveternostných podmienok (cestná doprava, letisko)
 • Detekcia nebezpečenstva námrazy
Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

datasheet_EE260.pdf 0,67 MB

Katalógový list