SCADA

SCADA

SuperView

SuperView

SuperView je softvér na kontrolu a získavanie údajov (SCADA), ktorý používateľovi prináša vizuálny vývojový model na vytváranie ap...

SuperView Mobile

SuperView Mobile

SuperView Mobile je systém SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) vyvinutý pre používateľov, ktorí chcú monitorovať, ovl...