SuperView Mobile

SuperView Mobile

SuperView Mobile je systém SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) vyvinutý pre používateľov, ktorí chcú monitorovať, ovládať a dohliadať na zariadenia vo svojom priemyselnom, komerčnom alebo rezidenčnom závode pomocou smartfónov a tabletov so systémom Android. Tento mobilný systém poskytuje jednoduché rozhranie pre pokročilých používateľov a začiatočníkov, navyše poskytuje sprievodcu konfiguráciou, ktorý používateľa vedie k vývoju kompletnej aplikácie. Vzdialená komunikácia sa vykonáva pomocou protokolu Modbus TCP cez komunikačné rozhrania prítomné na mobilnom zariadení, ako je Wifi, 3G, GPRS, Bluetooth atď. Grafické rozhranie sa skladá z kľúčov zoznamu, grafu trendov a mapy (GPS), ktoré umožňujú vizualizácia dát pre čítanie aj zápis. Nakonfigurované alarmy sú integrované do notifikačného systému ANDROID, kde je používateľ okamžite upozornený a môže ich rozpoznať na účely sledovateľnosti. Táto a ďalšie dôležité udalosti v aplikácii sa zaznamenávajú a možno ich zobraziť pomocou Audit Trail. Aplikáciu je možné stiahnuť priamo z Google Play. Jednoduché aplikácie s až 5 tagmi (premennými) je možné vytvárať zadarmo. Kúpte si doplnok priamo do aplikácie a vytvorte neobmedzené množstvo značiek.

Vyžiadať cenovú ponuku