Ultrazvukový prietokomer PORTAFLOW-C

Ultrazvukový prietokomer PORTAFLOW-C

Prenosný prietokomer PORTAFLOW-C je určený na meranie prietoku kvapalín bez zásahu do potrubia pre prietok v rozsahu -32 až +32 m/s (obojsmerne) a v teplotnom rozsahu -40 až 200°C. Podľa prevedenia snímačov je možné merať prietok v kovovom alebo plastovom potrubí o priemere od 13 do 6000mm. Presnosť merania je ±1% z plného rozsahu a doba odozvy je do 1 sekundy. Aby sa prispôsobilo všetkým typom merania prietoku kvapaliny, je zariadenie PORTAFLOW-C vybavené algoritmom kompenzácie zmien teploty a tlaku meraním rýchlosti zvuku. Algoritmus proti bublinám (ABM) umožňuje udržiavať meranie napriek narušenému prostrediu (bublinky alebo častice v kvapaline).

Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

FSC-ECNO638d.pdf 0,97 MB

Brožúra PORTAFLOW-C

FSC-EDSX6-139c.pdf 0,32 MB

Datasheet PORTAFLOW-C

UltrasonicFlowmeter_1_0_1_eng.zip 4,15 MB

Software