Špeciálne vyhrievacie patróny PW - autoregulačné

Špeciálne vyhrievacie patróny PW - autoregulačné

Vyhrievacie patróny PW sú určené pre ohrev kvapalín. Pre svoju činnosť nepotrebujú žiadnu reguláciu teploty, pretože pracujú na princípe kladného teplotného koeficientu. Pri nízkych teplotách produkujú vysoký výkon a pri vysokých malý. Pokiaľ vyhrievacia patróna PW pracuje vo vzduchu, povrch plášťa sa vyhreje na teplotu okolo 50 až 240°C (podľa typu). Tu sa nárast teploty zastaví a patróna sa nepoškodí prehriatím. Pri ochladení (ponorenie do vody) sa výkon zvýši a produkované teplo je dodávané do vody.
Vyhrievacie patróny PW sa používajú na ochranu proti zamŕzaniu, na odmrazovanie alebo na odparovanie kondenzátu, napr. v chladiacich vitrínach alebo klimatizačných jednotkách. Používajú sa taktiež pre ohrev kvapalín v aplikáciach, kde presná teplota nie je dôležitá.

  • BEZPEČNOSŤ
    Nádrž ani vyhrievacia patróna sa nepoškodí ani pri odparení média
  • ÚSPORA NÁKLADOV
    Vyhrievacie patróny PW nevyžadujú reguláciu, limitnú jednotku, snímač teploty, výkonový spínač...
  • ÚSPORA ENERGIE
    Prevádzka vyhrievacích patrón PW je väčšinou energeticky úspornejšia ako pri tradičných riešeniach.
Vyžiadať cenovú ponuku
Špeciálne vyhrievacie patróny PW - autoregulačné

Dokumentácia

easytherm_topna_telesa_15_1_sk-PW.pdf 0,12 MB

easytherm_topna_telesa_15_1_sk-PW.pdf