Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. Viac informácií
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

DigiRail Connect - Ethernet I/O modul

DigiRail Connect - Ethernet I/O modul

Rad DigiRail spája to najlepšie z dvoch zdanlivo protikladných svetov: jednoduchosť programovania v prostredí Arduino a odolnosť, spoľahlivosť a robustnosť zariadení určených pre ťažkú ​​priemyselnú prevádzku. Univerzalita, konektivita, mix analógových a digitálnych vstupov a výstupov. Na druhej strane voľnosť programovania vo vysokoúrovňových jazykoch s podporou štandardných knižníc, bez obmedzenia na dlhoročné a trochu ťažkopádne jazyky IEC 61 131.

Moduly DigiRail s okolitým svetom komunikujú buď pomocou zbernice RS-485 protokolom Modbus RTU alebo v sieti Ethernet protokolom Modbus TCP. Každý modul je na prednej strane vybavený konektorom USB pre konfiguráciu modelu pomocou voľne dostupného konfiguračného SW NXperience. K analógovým vstupom A1 a A2 je možné pripojiť termočlánky, odporové snímače teploty Pt100, Pt1000, priemyselné prúdové a napäťové signály. Analógové výstupy O1 a O2 sú 0-20/4-20 mA alebo 0-10 V. Digitálne vstupy D1 až D8 s rozšírenou funkčnosťou vedia okrem čítania logického stavu tiež obojsmerne načítať impulzy a integrovať časy trvania stavov ON a OFF. Samozrejmosťou je prednastavenie počiatočnej hodnoty. Tranzistorové K1 až K8 a reléové výstupy R1 až R4 pracujú v režimoch ON/OFF, jednotlivé pulzy alebo séria pulzov. Riadiacu dosku Arduino obsahujú iba moduly DigiRail NXprog, na rozdiel od DigiRail Connect, ktoré sú určené na navýšenie počtu vstupov a výstupov. V režime Gateway môžu prepojovať PLC alebo SCADA v ethernetovej sieti so zariadeniami Modbus RTU. DigiRail Connect sú v princípe použiteľné pre riadiace systémy všetkých výrobcov. V tom prípade ich hlavná výhoda spočíva v možnosti vzdialeného umiestnenia, v blízkosti senzorov alebo akčných členov

Vyžiadať cenovú ponuku

DigiRail NXprog RAMIX DO ETH             2× analógový vstup, 2× analógový výstup, 4 digitálny vstup, 3× digitálny výstup
DigiRail NXprog RAMIX RL ETH              2× analógový vstup, 2× analógový výstup, 4 digitálny vstup, 2× reléový výstup
DigiRail Connect RAMIX DO ETH           2× analógový vstup, 2× analógový výstup, 4 digitálny vstup, 3× digitálny výstup
DigiRail Connect RAMIX RL ETH            2× analógový vstup, 2× analógový výstup, 4 digitálny vstup, 2× reléový výstup

Dokumentácia

easytherm_MaR_DigiRail_22_1_sk.pdf 0,71 MB

Katalógový list

Software

novushardkeysetupv101.zip 1,31 MB

SuperView