EE85 - alarm (spínač) CO2 pre vzduchotechnické potrubie

EE85 - alarm (spínač) CO2 pre vzduchotechnické potrubie

Patentovaná auto-kalibračná procedúra kompenzuje s časom idúcu degradáciu zdroja infračerveného žiarenia a zaisťuje vynikajúcu dlhodobú presnosť a životnosť. Vzduch zo vzduchotechnického potrubia prúdi cez sondu do tela snímača a späť do potrubia. Vnútri tela prechádza vzduch cez membránu k senzoru CO2.
Keďže nedochádza k prietoku vzduchu cez meraciu komoru senzora, je senzor veľmi účinne chránený pred prachom. EE85 je k dispozícii s meracími rozsahmi 0...2 000, 0...5 000 alebo 0...10 000 ppm as dvoma dĺžkami sondy.
Spínaná hodnota (prah) a hysterézia sú nastaviteľné potenciometre na doske elektroniky. Montážna príruba, ktorá je súčasťou dodávky, uľahčuje inštaláciu čidla EE85 do vzduchotechnického potrubia.

Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

ee85-katalogovy-list-en-254.pdf 0,77 MB

Katalógový list