Regulácia na konštantnú hodnotu

Regulácia na konštantnú hodnotu