Termostaty

Termostaty

Termostat N321

Termostat N321

vstup NTC, Pt100, Pt1000, J, jeden výstup, 3,5 miestny LED zobrazovač, programovateľný offset pre snímače, nastaviteľná hysterézia...

Termostat N322

Termostat N322

vstup NTC, Pt100, Pt1000, J, dva výstupy, 3,5 miestny LED zobrazovač, dve nezávislé žiadané hodnoty, programovateľný offset pre sn...