Záznamniky a prenosné snímače

Záznamniky a prenosné snímače

HUMLOG 20

HUMLOG 20

záznamník relatívnej vlhkosti, teploty, tlaku vzduchu a CO2....

HUMOR 20

HUMOR 20

generátor kalibrovanej vlhkosti (vlhkostný kalibrátor)....

OMNIPORT 30

OMNIPORT 30

prenosný univerzálny snímač....