Snímače rýchlosti prúdenia

Snímače rýchlosti prúdenia

EE575

EE575

kompaktný snímač pre rýchlosti 0-1..2 m/s....

EE576

EE576

kompaktný snímač pre rýchlosti 0-5..10..20 m/s....

EE65

EE65

presný snímač pre rýchlosti 0-10..15..20 m/s....

EE66

EE66

presný snímač prúdenia pre rýchlosti 0-1..1,5..2 m/s....

EE75

EE75

presný snímač prietoku vzduchu a plynov pre priemyselné aplikácii....

EE771

EE771

snímač prietoku vzduchu a nevýbušných plynov DN15 - DN50....

EE772

EE772

snímač prietoku vzduchu a nevýbušných plynov DN40 - DN80...

EE776

EE776

snímač prietoku vzduchu a nevýbušných plynov DN50 - DN700...