Termočlánkové a kompenzačné vedenie

Termočlánkové a kompenzačné vedenie

Termočlánkové a kompenzačné vedenie

Termočlánkové a kompenzačné vedenie

Termočlánkové a kompenzačné vedenie je určené k prepojeniu termočlánkového snímača teploty s meracím alebo regulačným zariadením....