Monitorovanie a zber dát

Monitorovanie a zber dát

NOVUS Cloud

NOVUS Cloud

NOVUS Cloud je riešenie platformy IoT na monitorovanie zariadení pre online vizualizáciu procesných dát. Je pripravený na použitie...

FieldChart

FieldChart

FieldChart je software určený na sledovanie a registráciu údajov získaných z produktov NOVUS. Generuje trendy v reálnom čase a zoz...

NXperience

NXperience

NXperience je softvér na konfiguráciu, zber a analýzu údajov pre bezdrôtové vysielače a datalogery NOVUS. Tento program vám umožní...

NXperience Mobile

NXperience Mobile

Prístup k záznamom z vášho zaznamenávania údajov môže byť jednoduchší a intuitívnejší, než si myslíte. S aplikáciou NXperience Mob...

NXperience Trust

NXperience Trust

NXperience Trust je validačný softvér špeciálne navrhnutý pre segmenty farmaceutického, potravinárskeho a zdravotníckeho trhu na k...