DigiRail Connect - Ethernet I/O modul

DigiRail Connect - Ethernet I/O modul

Rad DigiRail spája to najlepšie z dvoch zdanlivo protikladných svetov: jednoduchosť programovania v prostredí Arduino a odolnosť, spoľahlivosť a robustnosť zariadení určených pre ťažkú ​​priemyselnú prevádzku. Univerzalita, konektivita, mix analógových a digitálnych vstupov a výstupov. Na druhej strane voľnosť programovania vo vysokoúrovňových jazykoch s podporou štandardných knižníc, bez obmedzenia na dlhoročné a trochu ťažkopádne jazyky IEC 61 131.

Moduly DigiRail s okolitým svetom komunikujú buď pomocou zbernice RS-485 protokolom Modbus RTU alebo v sieti Ethernet protokolom Modbus TCP. Každý modul je na prednej strane vybavený konektorom USB pre konfiguráciu modelu pomocou voľne dostupného konfiguračného SW NXperience. K analógovým vstupom A1 a A2 je možné pripojiť termočlánky, odporové snímače teploty Pt100, Pt1000, priemyselné prúdové a napäťové signály. Analógové výstupy O1 a O2 sú 0-20/4-20 mA alebo 0-10 V. Digitálne vstupy D1 až D8 s rozšírenou funkčnosťou vedia okrem čítania logického stavu tiež obojsmerne načítať impulzy a integrovať časy trvania stavov ON a OFF. Samozrejmosťou je prednastavenie počiatočnej hodnoty. Tranzistorové K1 až K8 a reléové výstupy R1 až R4 pracujú v režimoch ON/OFF, jednotlivé pulzy alebo séria pulzov. Riadiacu dosku Arduino obsahujú iba moduly DigiRail NXprog, na rozdiel od DigiRail Connect, ktoré sú určené na navýšenie počtu vstupov a výstupov. V režime Gateway môžu prepojovať PLC alebo SCADA v ethernetovej sieti so zariadeniami Modbus RTU. DigiRail Connect sú v princípe použiteľné pre riadiace systémy všetkých výrobcov. V tom prípade ich hlavná výhoda spočíva v možnosti vzdialeného umiestnenia, v blízkosti senzorov alebo akčných členov

Vyžiadať cenovú ponuku

DigiRail NXprog RAMIX DO ETH             2× analógový vstup, 2× analógový výstup, 4 digitálny vstup, 3× digitálny výstup
DigiRail NXprog RAMIX RL ETH              2× analógový vstup, 2× analógový výstup, 4 digitálny vstup, 2× reléový výstup
DigiRail Connect RAMIX DO ETH           2× analógový vstup, 2× analógový výstup, 4 digitálny vstup, 3× digitálny výstup
DigiRail Connect RAMIX RL ETH            2× analógový vstup, 2× analógový výstup, 4 digitálny vstup, 2× reléový výstup

Dokumentácia

easytherm_MaR_DigiRail_22_1_sk.pdf 0,71 MB

Katalógový list

Software

novushardkeysetupv101.zip 1,31 MB

SuperView