N2000 - procesný PID regulátor formátu 1/8 DIN (48 x 96 mm)

N2000 - procesný PID regulátor formátu 1/8 DIN (48 x 96 mm)

N2000 je jednoduchý procesný regulátor formátu 1/8 DIN s mimoriadne bohatou výbavou vstupov a výstupov, určený pre priemyselné a laboratórne aplikácie. Už v základnej verzii môže byť použitý v systémoch Master-Slave alebo kaskádovej regulácii. Pre programovú reguláciu je k dispozícii 7 programov, v každom až 7 segmentov s možnosťou spojovania programov.
N2000 obsahuje konektor mini USB (štandardný, 5 pinov) pre konfiguráciu a zber dát v laboratórnych podmienkach. Pre zber dát v prevádzkovom prostredí a pre nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť sériovú zbernicu RS-485 (voliteľné rozšírenie).

Univerzálny merací vstup akceptuje všetky bežné termočlánky, Pt100, priemyslové prúdové a napäťové signály vrátane nelinearizovaných termočlánkových prevodníkov a prietokomerov. Regulačný výstup môže byť napäťový (pulzný), reléový alebo lineárny 0-20/4-20 mA.

Kombinovaný vstup/výstup I/O 5 môže mať funkciu napäťového (pulzného) výstupu (pre ovládanie polovodičových relé signálom PWM), analógového regulačného výstupu (0-20/4-20 mA), prenos meranej alebo žiadanej hodnoty prúdovým signálom (0-20/4-20 mA) alebo digitálneho vstupu.

I/O 6 môže fungovať ako digitálny vstup alebo výstup.

K dispozícii sú ďalej dve prepínacie relé (I/O 1 a I/O 2) a dve spínacie relé (I/O 3 a I/O 4), ktoré sa dajú použiť pre reguláciu, alarm alebo tiež pre signalizáciu priebehu programovej regulácie.

Pomocný analógový vstup slúži pre príjem externej žiadanej hodnoty pomocou prúdového signálu (0-20/4-20 mA). K dispozícii je tiež pomocný napájací zdroj 24 Vjs pre prevodník.

V prevádzkovom režime sú ľahko dosiahnuteľné funkcie prepínania automatickej/manuálnej regulácie, zobrazenie (v manuálnom režime aj nastavenie) výstupnej hodnoty, výber programu pre spustenie, zapnutie/vypnutie regulácie. Funkčnému tlačítku F môže byť priradené ovládanie niektorej z predchádzajúcich funkcií alebo prepínanie medzi miestnou a externou žiadanou hodnotou. Funkčným tlačítkom MAN sa dá prepínať medzi automatickou a manuálnou reguláciou. Pre ovládanie sa dajú použiť tiež voľné digitálne vstupy.

V priebehu spustenia programu je jednoduché na displeji zobraziť číslo segmentu a zostávajúci čas segmentu. Programy je možné pomocou funkcie LP (Link Program) jednoducho prepojiť do dlhších celkov alebo, zadaním rovnakého čísla programu, docieliť jeho stále opakovanie.

Konštrukcia prístroja umožňuje jeho najrýchlejšiu možnú výmenu v prípade poruchy – vysunutím elektronickej jednotky z krytu, zatiaľčo vodiče zostávajú zapojené vo svorkovnici.

Základné vybavenie N2000 je tak bohaté, že voliteľné rozšírenie zahŕňa iba sériovú komunikačnú zbernicu RS-485 alebo napájacie napätie 12-24 V.

Vyžiadať cenovú ponuku

N2000 (USB)                         základný model
N2000-24V (USB)                 napájacie napätie 12-24 V
N2000-485 (USB)                 + RS-485
N2000-485-24V (USB)         + RS-485, napájacie napätie 12-24 V

 


Dokumentácia

easytherm_MaR_N2000_22_1_sk.pdf 0,18 MB

Katalógový list

Software

quicktunesetupv20003.zip 19,13 MB

QuickTune konfiguračný software

Súvisiace produkty

N3000

N3000

N3000 je jednoduchý procesný regulátor formátu 1/4 DIN s veľkým displejom (18 a 13 mm) a s
mimoriadne bohatou výbavou vstupov a...