MLC9000+ systémový regulátor s priemyselnou zbernicou

MLC9000+ systémový regulátor s priemyselnou zbernicou

Viacslučkový systémový regulátor West MLC 9000+ je nasledovník predchádzajúceho systému MLC 9000. Dokáže komunikovať s programovateľnými logickými automatmi (PLC) a obslužnými panelmi (HMI - Human Machine Interface). Môže však pracovať i úplne samostatne. Zabezpečuje rýchlu a veľmi kvalitnú reguláciu až pre 32 regulačných slučiek. MLC 9000+ pozostáva z jedného komunikačného modulu BCM (Bus Communications Module) a z jedného až osem regulačných modulov LCM (Loop Control Module), ktoré sa dodávajú v jedno, troj alebo štvorslučkovom prevedení.

Komunikačné moduly BCM

Komunikačné moduly systému MLC 9000+ majú jednu priemyselnou a jednu konfiguračnú zbernicu, určenú pre konfiguráciu systému pomocou portu RS232 a výrobcom dodávaným konfiguračným softwarom. V súčastnosti existuje sedem rôznych modulov, ktoré sa líšia svojou priemyselnou zbernicou:

 • BM210-NF, bez priemyslovej zbernice
 • BM220-MB, MODBUS RTU
 • BM230-DN, DeviceNet
 • BM230-CO, CANopen
 • BM240-PB, PROFIBUS DP
 • BM250-EI, Ethernet/IP
 • BM250-MT, MODBUS/TCP

BCM okrem toho obsahujú zdroj pre napájanie regulačných modulov.

Regulačné moduly LCM

Regulačné moduly sú pripojené k vnútornej zbernici MLC 9000+. Obsahujú precízne regulačné algoritmy, vrátane RaPID (na báze fuzzy logiky) a Easy Tune. Rovnako po hardwarovej stránke predstavujú špičku: presnosť 0,1%, vzorkovaciu rýchlosť 100 ms, možnosť meranie prúdu. LCM sú jedno, troj a štvorslučkové. Okrem počtu univerzálnych vstupov (termočlánky, Pt100, prúdové a napäťové rozsahy) sa líšia pomocnými vstupmi a regulačnými/alarmovými výstupmi:

 • Z1200, 1 univerzálny vstup, 2 výstupy SSR driver/relé
 • Z1300, 1 univerzálny vstup, 2 výstupy SSR driver/relé a 1 lineárny výstup alebo 3 výstupy SSR driver/relé
 • Z1301, 1 univerzálny vstup, meranie výstupného prúdu, 2 výstupy SSR driver/relé a 1 lineárny výstup alebo 3 výstupy SSR driver/relé
 • Z3621, 3 univerzálny vstupy, meranie výstupného prúdu, 6 výstupov SSR driver
 • Z3611, 3 univerzálny vstupy, meranie výstupného prúdu, 6 reléových výstupov
 • Z4620, 4 vstupy, 6 výstupov SSR driver Z4610, 4 vstupy, 6 reléových výstupov

Regulačné moduly je možné vymieňať za prevádzky (Hot Swap). Výmena je otázkou okamžiku, pretože: vstupy a výstupy sa pripájajú pomocou konektorov, regulačný modul je po vložení do systému automaticky nakonfigurovaný.

Vyžiadať cenovú ponuku
MLC9000+ systémový regulátor s priemyselnou zbernicou

Dokumentácia

MLC9000+_Z1_cz.pdf 0,17 MB

MLC9000+_Z1_cz.pdf

MLC9000+_Z3_cz.pdf 0,17 MB

MLC9000+_Z3_cz.pdf

MLC9000+_Z4_cz.pdf 0,17 MB

MLC9000+_Z4_cz.pdf

MLC9000+_BM210_NF_cz.pdf 0,15 MB

MLC9000+_BM210_NF_cz.pdf

MLC9000+_BM220_MB_cz.pdf 0,16 MB

MLC9000+_BM220_MB_cz.pdf

MLC9000+_BM230_CO_cz.pdf 0,17 MB

MLC9000+_BM230_CO_cz.pdf

MLC9000+_BM230_DN_cz.pdf 0,17 MB

MLC9000+_BM230_DN_cz.pdf

MLC9000+_BM240_PB_cz.pdf 0,17 MB

MLC9000+_BM240_PB_cz.pdf

MLC9000+_BM250_EI_cz.pdf 0,18 MB

MLC9000+_BM250_EI_cz.pdf

MLC9000+_BM250_MT_cz.pdf 0,17 MB

MLC9000+_BM250_MT_cz.pdf