EE894 - OEM modul CO2, vlhkosti, teploty a tlaku

EE894 - OEM modul CO2, vlhkosti, teploty a tlaku

Technológia senzora NDIR s dvojitou vlnovou dĺžkou pre automatickú kalibráciu pri meraní každej vzorky je dlhodobo stabilná a odolná voči znečisteniu. Viacbodová továrenská kalibrácia pre CO2 a teplotu má za výsledok vysokú presnosť v celom rozsahu pracovnej teploty. Tlaková kompenzácia potom minimalizuje vplyv nadmorskej výšky a okolitého tlaku na výsledky merania CO2.
Namerané údaje v rozsahu do 1 % (10 000 ppm) CO2 sú dostupné na zbernicovom výstupe I2C alebo E2. Malé rozmery a elektrické pripojenie kontaktnými pinmi, hranovým konektorom alebo kontaktnými plôškami umožňujú jednoduchú integráciu v rozličných aplikáciách.
Voliteľná sada pre zbernicové rozhranie E2 slúži na jednoduché nastavenie modulu a kalibráciu merania CO2, relatívnej vlhkosti, teploty a tlaku. Vzorkovací interval merania CO2 je možné nastaviť podľa požiadaviek aplikácie; týmto sa dá priemerná spotreba elektrickej energie znížiť na 420 μA, čo je ideálne pre batériami napájané zariadenia.


Vlastnosti / výhody

 • Senzor CO2 na princípe NDIR s dvojitou vlnovou dĺžkou
 • Rozsah merania CO2 až do 10 000 ppm
 • Autokalibrácia pre vynikajúcu dlhodobú stabilitu
 • Teplotná a tlaková kompenzácia
 • Odolnosť voči znečisteniu
 • Jednoduchá užívateľská konfigurácia a kalibrácia
 • Veľmi nízka spotreba elektrického prúdu
 • Miniatúrne rozmery


Typické využitie

 • Aktívne riadenie ventilácie a vzduchotechniky
 • Automatizácia budov
 • Senzor CO2 a ďalších veličín pre dataloggery a ručné merače
 • Bezdrôtové čidlá
Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

datasheet_EE894.pdf 1,09 MB

Katalógový list