EE895 - miniatúrny modul CO2, teploty a tlaku

EE895 - miniatúrny modul CO2, teploty a tlaku

Jeden modul - tri merané veličiny
Merací modul EE895 nemeria iba koncentráciu CO2 do 10,000 ppm (1% CO2), ale aj teplotu a okolitý tlak. Aktívna tlaková a teplotná kompenzácia pomocou integrovaných senzorov minimalizuje vplyv okolitých podmienok na meranie CO2. Výsledkom je, že EE895 ponúka vysokú presnosť merania koncentrácie CO2 nezávisle na nadmorskej výške alebo zmenách počasia.


Dlhodobo stabilný princíp merania
Meranie koncentrácie CO2 na princípe NDIR s dvojitou vlnovou dĺžkou (autokalibračné funkcie) zaisťuje vynikajúcu dlhodobú stabilitu. Kompenzuje s časom idúcou degradáciu merania a je neobyčajne odolný voči znečisteniu. Viacbodová CO2 a teplotná továrenská kalibrácia vedie k excelentnej presnosti merania CO2 v celom rozsahu pracovnej teploty -40...60 °C (-40...140 °F).


Jednoduchá integrácia
Rozhrania I2C a UART, miniatúrne rozmery 35 mm x 15 mm x 7 mm (1.38 "x 0.6" x 0.27") a rozličné možnosti montáže zaisťujú jednoduchú zástavbu modulu.


Flexibilita nastavenia
Modul EE895 je možné konfigurovať cez zbernicové rozhranie. Vzorkovacia frekvencia merania CO2 môže byť nastavená podľa aplikácie s ohľadom na požadovanú spotrebu energie.


Skúšobná doska pre EE895
S voliteľnou skúšobnou doskou je možné modul jednoducho testovať podľa požiadaviek zamýšľaného použitia.


Vlastnosti / výhody

 • Merací princíp NDIR s dvojitou vlnovou dĺžkou
 • Rozsah merania CO2 až do 10 000 ppm
 • Autokalibrácia pre vynikajúcu dlhodobú stabilitu
 • Teplotná a tlaková kompenzácia merania CO2
 • Odolnosť voči znečisteniu
 • Výnimočná teplotná (-40...60 °C) a mechanická (zaťaženie krytu až 5 kg) odolnosť
 • Veľmi nízka spotreba aj špičkový odber elektrického prúdu
 • Rozhranie I2C alebo UART


Typické využitie

 • Riadenie ventilácie
 • Automatizácia budov
 • Riadenie procesov
 • Dataloggery, ručné merače
 • Bezdrôtové čidlá
Vyžiadať cenovú ponuku

 

Dokumentácia

datasheet_EE895.pdf 0,61 MB

Katalógový list