NXperience

NXperience

NXperience je softvér na konfiguráciu, zber a analýzu údajov pre bezdrôtové vysielače a datalogery NOVUS. Tento program vám umožní preskúmať všetky funkcie a detaily zariadení. Komunikuje cez USB rozhranie, TCP-IP a NOVUS Cloud. NXperience je komplexný nástroj, ktorý umožňuje grafickú analýzu viacerých údajov, spracovanie alarmov, vizualizáciu máp polohy, vykonávanie matematických výpočtov a hlásení a export údajov do rôznych formátov. Poskytuje tiež diagnostiku a uvedenie do prevádzky špecifické pre zariadenie, čím uľahčuje testovanie a riešenie problémov. Prostredníctvom NXperience si tiež môžete vytvoriť a spravovať účet a uložiť svoje dáta v NOVUS Cloud.

Vyžiadať cenovú ponuku

Software

nxperience setupv22007.zip 21,61 MB

NXperience