TxConfig - konfiguračný software

TxConfig - konfiguračný software

TxConfig je ľahko použiteľný softvér a je určený na konfiguráciu prevodníkov teploty, vlhkosti/teploty a tlaku. Pomocou TxConfig je možné konfigurovať typ snímača, užívateľský rozsah a ďalšie parametre. Prevodníky sú konfigurovateľné cez USB na sériový adaptér, ako je TxConfig-USB.

Vyžiadať cenovú ponuku

Software

txconfigiisetupv13501.zip 2,19 MB

TxConfig - konfiguračný software