Prevodník teploty TxBlock-USB

Prevodník teploty TxBlock-USB

TxBlock-USB je presný, univerzálny programovateľný prevodník teploty s analógovým výstupom 4-20 mA, bez galvanického oddelenia, pre montáž do štandardnej hlavice.
TxBlock-USB má univerzálny vstup pre termočlánkové a odporové (Pt100, Pt1000, NTC 10k) snímače teploty a signál 0‑50 mV.
Odporový snímač teploty Pt100 môže byť pripojený 2, 3 alebo 4 vodičmi.
Výstup môže byť priamy alebo reverzný (20-4 mA).

Chybová signalizácia prúdového signálu je v súlade s odporúčaním NAMUR NIE 043.

Prevodník môže byť ľahko a intuitívne nakonfigurovaný, nakalibrovaný a monitorovaný pomocou vstavaného mikro USB konektora a bezplatne dodávaným konfiguračným programom TxConfig II.
Rovnakú funkčnosť (okrem aktualizácie firmvéru) ponúka mobilné aplikácie TxConfig (Android). Na pripojenie s tabletom alebo mobilným telefónom sa použije kábel OTG USB.

Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

easytherm_MaR_txblock_usb_22_1_sk.pdf 0,17 MB

Katalógový list

Software

txconfigiisetupv13401.zip 2,19 MB

Konfiguračný software TxConfig II