Prevodník teploty TxIsoRail-HART

Prevodník teploty TxIsoRail-HART

TxIsoRail-HRT je presný, univerzálny programovateľný prevodník teploty s galvanicky oddeleným analógovým výstupom 4-20mA s komunikáciou HART pre montáž na nosnú lištu DIN.

TxIsoRail-HRT má univerzálny vstup pre termočlánkové a odporové (Pt100, Pt1000, NTC) snímače teploty a signál 0-50 mV.
Odporový snímač teploty môže byť pripojený 2, 3 alebo 4 vodičmi.

Chybová signalizácia prúdového signálu je v súlade s odporúčaním NAMUR NIE 043.
Prevodník môže byť ľahko a intuitívne nakonfigurovaný, nakalibrovaný a monitorovaný konfiguračným adaptérom TxConfig-HRT (prepojenie s PC pomocou USB) a bezplatne dodávaným konfiguračným programom TxConfig-II.
Programovať sa môže aj akýmkoľvek kompatibilným komunikátorom HART. Súbor EDD je k dispozícii.
Okrem jednobodovej kalibrácie (nastavenie nuly) je k dispozícii aj dvojbodová alebo desaťbodová kalibrácia.

Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

easytherm_MaR_txisorail_hrt_22_1_sk.pdf 0,21 MB

Katalógový list

Software

txconfigiisetupv13501.zip 2,19 MB

Konfiguračný software TxConfig II