EE610 - snímač nízke tlakovej diferencie

EE610 - snímač nízke tlakovej diferencie

Meranie
Snímač EE610 meria s presnosťou ± 0,5 Pa v celom meracom rozsahu. Vo verzii s analógovými výstupmi je na výber z rozsahov ± 25 / ± 50 / ± 100 Pa a 0...100 Pa. Dlhodobo stabilný piezorezistívny senzor bez vnútorného prietoku média vylučuje riziko vzájomnej kontaminácie sledovaných priestorov.


Analógový a zbernicový výstup
Zmerané hodnoty sú k dispozícii buď na analógovom napäťovom a prúdovom výstupe, alebo na rozhraní RS485 s protokolom Modbus RTU, alebo BACnet MS/TP.


Funkčnosť a odolnosť
Telo elektroniky s krytím IP65 / NEMA 4 umožňuje jednoduchú montáž a minimalizuje tak montážne náklady. Externé montážne otvory pre skrutky umožňujú inštaláciu bez demontáže predného krytu, čím je elektronika chránená pred znečistením.


Konfigurácia a kalibrácia
Užívateľské nastavenie a kalibráciu ide jednoducho vykonať DIP prepínačmi a tlačidlami na doske plošných spojov (EE610 s analógovými výstupmi), alebo voliteľným adaptérom a bezplatným konfiguračným softvérom EE-PCS (EE610 s rozhraním RS485). Nastavenie zahŕňa jednosmerný alebo obojsmerný tlakový rozsah, výstupný signál, rýchlosť odozvy, jednotky na displeji a podsvietenie displeja. Kalibrácia nulovej a krajnej hodnoty sa potom jednoducho vykonáva tlačidlami na doske elektroniky.


Vlastnosti / výhody

  • Viacero nastaviteľných rozsahov
  • Vysoká presnosť
  • Na výber analógová alebo digitálna (zbernicová) verzia
  • Plná konfigurovateľnosť
  • Rozmerný displej s číslami aj bargrafom
  • Telo prispôsobené pre jednoduchú montáž
Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

datasheet_EE610.pdf 1,69 MB

Katalógový list