Ultrazvukový prietokomer TIME DELTA-C

Ultrazvukový prietokomer TIME DELTA-C

Prietokomer TIME DELTA-C je určený na meranie prietoku kvapalín bez zásahu do potrubia pre prietok v rozsahu -32 až +32 m/s (obojsmerne) a v teplotnom rozsahu -40 až 200°C. Podľa prevedenia snímačov je možné merať prietok v kovovom alebo plastovom potrubí o priemere od 13 do 6000mm. Presnosť merania je ±1% z plného rozsahu a doba odozvy je do 0,2 sekundy. Aby sa prispôsobilo všetkým typom merania prietoku kvapaliny, je zariadenie TIME DELTA-C vybavené algoritmom kompenzácie zmien teploty a tlaku meraním rýchlosti zvuku. Algoritmus proti bublinám (ABM) umožňuje udržiavať meranie napriek narušenému prostrediu (bublinky alebo častice v kvapaline). Parametre je možné nastavovať a zobrazovať tlačidlami a displejom na prednom panely. Okrem lineárneho výstup 4-20 mA a dvoch digitálnych výstupov je možné prietokomer vybaviť komunikačnou linkou RS485 alebo RS232 a digitálnym vstupom.

Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

FSV-ECNO636e_1.pdf 2,11 MB

Brožúra Time DELTA-C

FSV-21A1-E-0024.pdf 1,46 MB

Brožúra Time DELTA-C

FSV-EDSX6-140c.pdf 1,41 MB

Datasheet Time DELTA-C