Produkty

Produkty


Typ 14071, ohrev vody

Typ 14071, ohrev vody

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody a podobných kvapalín. Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa. Vyhrievacie vetvy sú medené n...

Typ 14115, vyvíjač pary

Typ 14115, vyvíjač pary

Vyhrievacie teleso pre prístroje do dentálnych laboratórií. Okolo vyhrievacej tyče je ovinutá trubica pre ohrievané médium. Materi...

Typ 14128, ohrev vzduchu

Typ 14128, ohrev vzduchu

Vyhrievacie telesá určené pre ohrev vzduchu, hlavne v priemyselných sušiarňach. Pri okolnej teplote 20oC dosahuje povrchová teplot...

Typ 14147, ohrev vzduchu

Typ 14147, ohrev vzduchu

Vyhrievacie telesá určené pre ohrev vzduchu, hlavne v priemyselných sušiarňach. Pri okolnej teplote 20oC dosahuje povrchová teplot...

Typ 14153, ohrev galvanických kúpeľov

Typ 14153, ohrev galvanických kúpeľov

Vyhrievacie teleso pre ohrev galvanických kúpeľov. Môže pracovať len vo zvislej polohe a hladina musí dosahovať max. 5 cm pod drži...

Typ 14170, ohrev vzduchu

Typ 14170, ohrev vzduchu

Vyhrievacie telesá určené pre ohrev prúdiaceho vzduchu v kruhových kanáloch klimatizačných sústav. Výkonové zariadenie je optimali...

Typ 14172, ohrev vzduchu

Typ 14172, ohrev vzduchu

Vyhrievacie telesá určené pre ohrev prúdiaceho vzduchu v kruhových kanáloch klimatizačných sústav. Výkonové zariadenie je optimali...

Typ 14173, ohrev vzduchu

Typ 14173, ohrev vzduchu

Vyhrievacie telesá určené pre ohrev prúdiaceho vzduchu v kruhových kanáloch klimatizačných sústav. Výkonové zariadenie je optimali...

Typ 14211, ohrev oleja

Typ 14211, ohrev oleja

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev oleja. Výkonové povrchové zaťaženie je volené tak, aby nedochádzalo ku karbonizácii ole...

Typ 14212, ohrev vzduchu

Typ 14212, ohrev vzduchu

Vyhrievacie telesá určené pre ohrev vzduchu, hlavne v priemyselných sušiarňach. Pri okolnej teplote 20oC dosahuje povrchová teplot...

Typ 14245, vyvíjač pary

Typ 14245, vyvíjač pary

Vyhrievacie teleso pre multifunkčné sprchové boxy. Materiál vyhrievacej tyče i príruby je nerezová oceľ. Krytie IP 54....

Typ 14256, ohrev vzduchu

Typ 14256, ohrev vzduchu

Vyhrievacie telesá určené pre ohrev prúdiaceho vzduchu v kruhových kanáloch klimatizačných sústav. Výkonové zariadenie je optimali...

Typ 14265, nepriamy ohrev kvapalín

Typ 14265, nepriamy ohrev kvapalín

Vyhrievacie teleso určené pre nepriamy ohrev kvapalín. V prevádzke je zasunuté v trubke. Je vhodné ako náhrada za keramické vyhrie...

Typ 14266, ohrev vzduchu

Typ 14266, ohrev vzduchu

Vyhrievacie teleso určené pre ohrev vzduchu v sušiarňach s výbušným prostredím. Prúdiaci vzduch musí byť kolmý k osi závitnice a j...

Typ 14369, priemyselný ohrievač

Typ 14369, priemyselný ohrievač

Tento elektrický ohrievač je určený pre široké priemyselné použitie, najmä pre priestory trpiace otrasmi ako kabíny bágrov, žeriav...

Typ 15089, ohrev foriem

Typ 15089, ohrev foriem

Vyhrievacie teleso pre ohrev foriem a jadrovníkov. Je nutné ho umiestniť do kruhového otvoru priemer 14,2. Materiál plášťa je nere...