N1040 PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1040 PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1040 je najlacnejší regulátor teploty, ktorý spĺňa vysoké nároky na presnosť, kvalitu regulačných a autoadaptívnych algoritmov, jednoduchosť obsluhy a ktorý obsahuje USB port pre konfiguráciu a zber dát v laboratórnych podmienkach. Pre zber dát v prevádzkovom prostredí a  pre nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť sériovú zbernicu RS-485 (voliteľné rozšírenie). N1040 ponúka štandardné funkcie ako je dvojpolohová alebo PID regulácia s automatickou optimalizáciou regulačných parametrov. Optimalizácia má dva algoritmy. Jeden je zameraný na rýchlosť vykonania optimalizácie, druhý - precíznejší ale časovo náročnejší - je zameraný na presnosť naladenia. Na merací vstup je možné pripojiť odporový snímač teploty Pt100 alebo termočlánok typu J, K alebo T. N1040 má jeden napäťový pulzný výstup (pre ovládanie polovodičových relé signálom PWM) a 1, 2 alebo 3 relé. Výstupom je možné priradiť ľubovoľnú funkciu (regulácia, alarm, diagnostika, u modelu N1040T aj časovača). Vstavaná hĺbka 70 mm a svorkovnica uľahčuje inštaláciu do stiesneného priestoru, inštaláciu a výmenu.

Model N1040T má dva časovače 00:00 zž 99:59 (hh:mm alebo mm:ss). T1 môže byť spustený zapnutím regulácie, dosiahnutím žiadanej teploty, funkčným tlačidlom alebo digitálnym vstupom. Po ukončení odpočítavania T1 môže byť regulácia vypnutá alebo zapnutá. T2 je aktivovaný po T1 a používa sa najmä na signalizáciu ukončenia procesu. Na displeji sa môže súčasne zobrazovať meraná teplota a zostávajúci čas T1.

Vyžiadať cenovú ponuku
N1040 PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

Dokumentácia

easytherm_MaR_N1040_18_1_sk.pdf 0,21 MB

katalogový list

registers_table_for_serial_communication_n1040_v20x_a_english.pdf 0,56 MB

Komunikačný protokol MODBUS

Software

nconfig14430setup.zip 11,44 MB

NConfig Configurator V1.4.4.30