N1040 - PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1040 - PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1040 je najlacnejší regulátor teploty, ktorý spĺňa vysoké nároky na presnosť, kvalitu regulačných a autoadaptívnych algoritmov, jednoduchosť obsluhy a ktorý obsahuje USB port pre konfiguráciu a zber dát v laboratórnych podmienkach. Pre zber dát v prevádzkovom prostredí a  pre nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť sériovú zbernicu RS-485 (voliteľné rozšírenie). N1040 ponúka štandardné funkcie ako je dvojpolohová alebo PID regulácia s automatickou optimalizáciou regulačných parametrov. Optimalizácia má dva algoritmy. Jeden je zameraný na rýchlosť vykonania optimalizácie, druhý - precíznejší ale časovo náročnejší - je zameraný na presnosť naladenia. Na merací vstup je možné pripojiť odporový snímač teploty Pt100 alebo termočlánok typu J, K alebo T. N1040 má jeden napäťový pulzný výstup (pre ovládanie polovodičových relé signálom PWM) a 1, 2 alebo 3 relé. Výstupom je možné priradiť ľubovoľnú funkciu (regulácia, alarm, diagnostika, u modelu N1040T aj časovača). Vstavaná hĺbka 70 mm a svorkovnica uľahčuje inštaláciu do stiesneného priestoru, inštaláciu a výmenu.

Model N1040T má dva časovače 00:00 zž 99:59 (hh:mm alebo mm:ss). T1 môže byť spustený zapnutím regulácie, dosiahnutím žiadanej teploty, funkčným tlačidlom alebo digitálnym vstupom. Po ukončení odpočítavania T1 môže byť regulácia vypnutá alebo zapnutá. T2 je aktivovaný po T1 a používa sa najmä na signalizáciu ukončenia procesu. Na displeji sa môže súčasne zobrazovať meraná teplota a zostávajúci čas T1.

Vyžiadať cenovú ponuku

N1040-PR (USB)                             napäťový pulzný výstup + relé
N1040-PR-24V (USB)                     napäťový pulzný výstup + relé, napájanie 12-24 V
N1040-PRR (USB)                           napäťový pulzný výstup + 2 x relé
N1040-PRR-24V (USB)                   napäťový pulzný výstup + 2 x relé, napájanie 12-24 V
N1040-PRR-485 (USB)                   napäťový pulzný výstup + 2 x relé + RS-485
N1040-PRRR (USB)                         napäťový pulzný výstup + 3 x relé
N1040-PRRR-24V (USB)                 napäťový pulzný výstup + 3 x relé, napájanie 12-24 V
N1040-PRRR-485 (USB)                 napäťový pulzný výstup + 3 x relé + RS-485
N1040-PRRR-485-24V (USB)         napäťový pulzný výstup + 3 x relé + RS-485, napájanie 12-24 V
N1040T-PRRR (USB)                      2 x časovač, napäťový pulzný výstup + 3 x relé
N1040T-PRRR-24V (USB)              2 x časovač, napäťový pulzný výstup + 3 x relé, napájanie 12-24 V

 


- Akceptuje termočlánky J, K, T a Pt100 RTD bez akejkoľvek zmeny hardvéru alebo re kalibrácie
- Automatické ladenie parametrov PID
- Výstupy: až štyri výstupy: PRRR
- Výstupy sú programovateľné pre hlavné ovládanie alebo alarm
- Funkcie alarmu: nízky, vysoký, diferenciál, nízky diferenciál, vysoký diferenciál, porucha snímača
- Dve funkcie alarmu môžu byť nasmerované na jeden výstup
- Veľmi účinný univerzálny spínaný zdroj poskytuje podmienky vysokej presnosti aj pri kolísaní sieťového napätia
- Funkcia bezpečného výstupu umožňuje užívateľovi nastaviť podmienky riadiaceho výstupu v prípade poruchy alebo poruchy snímača
- Funkcia LBD (Loop Break Detection) zisťuje poruchy v regulačnej slučke
- Zjednodušené programovacie menu veľmi uľahčuje programovanie operátora
- Z displeja je možné získať nezmazateľné elektronické sériové číslo s 8 číslicami
- Ochrana klávesnice zabraňuje neoprávneným zmenám programovania
- Predná klávesnica zo silikónovej gumy
- Rozmery: 48 x 48 mm, 1/16 DIN
- Krytie predného panela: IP65
- Rozhranie RS485

Dokumentácia

easytherm_MaR_N1040, N1040T_22_1_sk.pdf 0,18 MB

katalogový list

registers_table_for_serial_communication_n1040_v20x_a_english.pdf 0,56 MB

Komunikačný protokol MODBUS

Software

nconfig14430setup.zip 11,44 MB

NConfig Configurator V1.4.4.30