Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. Viac informácií
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

N1040 - PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1040 - PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1040 je najlacnejší regulátor teploty, ktorý spĺňa vysoké nároky na presnosť, kvalitu regulačných a autoadaptívnych algoritmov, jednoduchosť obsluhy a ktorý obsahuje USB port pre konfiguráciu a zber dát v laboratórnych podmienkach. Pre zber dát v prevádzkovom prostredí a  pre nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť sériovú zbernicu RS-485 (voliteľné rozšírenie). N1040 ponúka štandardné funkcie ako je dvojpolohová alebo PID regulácia s automatickou optimalizáciou regulačných parametrov. Optimalizácia má dva algoritmy. Jeden je zameraný na rýchlosť vykonania optimalizácie, druhý - precíznejší ale časovo náročnejší - je zameraný na presnosť naladenia. Na merací vstup je možné pripojiť odporový snímač teploty Pt100 alebo termočlánok typu J, K alebo T. N1040 má jeden napäťový pulzný výstup (pre ovládanie polovodičových relé signálom PWM) a 1, 2 alebo 3 relé. Výstupom je možné priradiť ľubovoľnú funkciu (regulácia, alarm, diagnostika, u modelu N1040T aj časovača). Vstavaná hĺbka 70 mm a svorkovnica uľahčuje inštaláciu do stiesneného priestoru, inštaláciu a výmenu.

Model N1040T má dva časovače 00:00 zž 99:59 (hh:mm alebo mm:ss). T1 môže byť spustený zapnutím regulácie, dosiahnutím žiadanej teploty, funkčným tlačidlom alebo digitálnym vstupom. Po ukončení odpočítavania T1 môže byť regulácia vypnutá alebo zapnutá. T2 je aktivovaný po T1 a používa sa najmä na signalizáciu ukončenia procesu. Na displeji sa môže súčasne zobrazovať meraná teplota a zostávajúci čas T1.

Vyžiadať cenovú ponuku

N1040-PR (USB)                             napäťový pulzný výstup + relé
N1040-PR-24V (USB)                     napäťový pulzný výstup + relé, napájanie 12-24 V
N1040-PRR (USB)                           napäťový pulzný výstup + 2 x relé
N1040-PRR-24V (USB)                   napäťový pulzný výstup + 2 x relé, napájanie 12-24 V
N1040-PRR-485 (USB)                   napäťový pulzný výstup + 2 x relé + RS-485
N1040-PRRR (USB)                         napäťový pulzný výstup + 3 x relé
N1040-PRRR-24V (USB)                 napäťový pulzný výstup + 3 x relé, napájanie 12-24 V
N1040-PRRR-485 (USB)                 napäťový pulzný výstup + 3 x relé + RS-485
N1040-PRRR-485-24V (USB)         napäťový pulzný výstup + 3 x relé + RS-485, napájanie 12-24 V
N1040T-PRRR (USB)                      2 x časovač, napäťový pulzný výstup + 3 x relé
N1040T-PRRR-24V (USB)              2 x časovač, napäťový pulzný výstup + 3 x relé, napájanie 12-24 V

 


- Akceptuje termočlánky J, K, T a Pt100 RTD bez akejkoľvek zmeny hardvéru alebo re kalibrácie
- Automatické ladenie parametrov PID
- Výstupy: až štyri výstupy: PRRR
- Výstupy sú programovateľné pre hlavné ovládanie alebo alarm
- Funkcie alarmu: nízky, vysoký, diferenciál, nízky diferenciál, vysoký diferenciál, porucha snímača
- Dve funkcie alarmu môžu byť nasmerované na jeden výstup
- Veľmi účinný univerzálny spínaný zdroj poskytuje podmienky vysokej presnosti aj pri kolísaní sieťového napätia
- Funkcia bezpečného výstupu umožňuje užívateľovi nastaviť podmienky riadiaceho výstupu v prípade poruchy alebo poruchy snímača
- Funkcia LBD (Loop Break Detection) zisťuje poruchy v regulačnej slučke
- Zjednodušené programovacie menu veľmi uľahčuje programovanie operátora
- Z displeja je možné získať nezmazateľné elektronické sériové číslo s 8 číslicami
- Ochrana klávesnice zabraňuje neoprávneným zmenám programovania
- Predná klávesnica zo silikónovej gumy
- Rozmery: 48 x 48 mm, 1/16 DIN
- Krytie predného panela: IP65
- Rozhranie RS485

Dokumentácia

easytherm_MaR_N1040, N1040T_22_1_sk.pdf 0,18 MB

katalogový list

registers_table_for_serial_communication_n1040_v20x_a_english.pdf 0,56 MB

Komunikačný protokol MODBUS

Software

nconfig14430setup.zip 11,44 MB

NConfig Configurator V1.4.4.30