N1040I - presný, univerzálny merač formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1040I - presný, univerzálny merač formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1040I je presný, univerzálny merač formátu 1/8 DIN, ktorý spĺňa vysoké nároky na presnosť a rýchlosť, jednoduchú obsluhu a ktorý obsahuje konektor mini USB (štandardný, 5 pinov) pre konfiguráciu a zber dát v laboratórnych podmienkach. Pre zber dát v prevádzkovom prostredí a pre nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť sériovú zbernicu RS-485 (voliteľné rozšírenie).

Vstavaná hĺbka iba 70 mm a odnímateľná svorkovnica uľahčuje umiestnenie do obmedzeného priestoru, inštaláciu a výmenu.

Na univerzálny merací vstup je možné pripojiť odporový snímač teploty Pt100, termočlánky alebo štandardné prúdové a napäťové lineárne signály. Základný model N1040I-F má univerzálne napájacie napätie s rozsahom 24 až 240 V.

N1040I s voliteľnou výbavou naviac ponúkajú ďalšie funkcie ako je jedno alebo dve alarmové relé, prenos meranej hodnoty pomocou analógového výstupu, alebo pomocný napájací zdroj 24 Vjs pre prevodník.

Vyžiadať cenovú ponuku

N1040I-F (USB)                         základný model, žiadny výstup, univerzálne napájacie napätie 24-240 V
N1040I-24V (USB)                    základný model, žiadny výstup, napájacie napätie 12-24 V
N1040I-RA (USB)                      alarm + prenos hodnôt, napájacie napätie 100-240 V
N1040I-RA-24V (USB)              alarm + prenos hodnôt + RS-485, napájacie napätie 12-24 V
N1040I-RA-485 (USB)              alarm + prenos hodnôt + RS485, napájacie napätie 100-240 V
N1040I-RA-485-24V (USB)      alarm + prenos hodnôt + RS485, napájacie napätie 12-24 V
N1040I-RE (USB)                      alarm + zdroj 24 V pre prevodník, napájacie napätie 100-240 V
N1040I-RE-24V (USB)              alarm + zdroj 24 V pre prevodník, napájacie napätie 12-24 V
N1040I-RE-485 (USB)              alarm + zdroj 24 V pre prevodník+ RS-485, napájacie napätie 100-240 V
N1040I-RE-485-24V (USB)      alarm + zdroj 24 V pre prevodník+ RS-485, napájacie napätie 12-24 V
N1040I-RR (USB)                     2 x alarm, napájacie napätie 100-240 V
N1040I-RR-24V (USB)             2 x alarm, napájacie napätie 12-24 V
N1040I-RR-485 (USB)             2 x alarm + RS-485, napájacie napätie 100-240 V
N1040I-RR-485-24V (USB)     2 x alarm + RS-485, napájacie napätie 12-24 V

Dokumentácia

easytherm_MaR_N1040I_22_1_sk.pdf 0,22 MB

Katalógový list

Software

quicktunesetupv20003.zip 19,13 MB

QuickTune konfiguračný software