Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. Viac informácií
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

N1050 - PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1050 - PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1050 zostáva lacný a jednoduchý regulátor teploty s osvedčenými a robustnými PID algoritmami ale so živým, jasne čitateľným LCD displejom a rozšírenou funkčnosťou (programová regulácia, časovač) presahuje do vyššej triedy. Prevádzkové menu, ktoré je určené pre obsluhu, sa dá prispôsobiť aby obsahovalo iba funkcie, ktoré sa naozaj používajú. N1050 má konektor USB pre konfiguráciu a zber dát v laboratórnych podmienkach. Pre zber dát v prevádzkovom prostredí a pre nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť sériovú zbernicu RS-485 (voliteľné rozšírenie). N1050 ponúka štandardné funkcie ako je dvojpolohová alebo PID regulácia s automatickou optimalizáciou regulačných parametrov. Optimalizácia má dva algoritmy. Jeden je zameraný na rýchlosť prevedenia optimalizácie, druhý – precíznejší ale časovo náročnejší – na presnosť naladenia.

Na merací vstup je možné pripojiť odporový snímač teploty Pt100 alebo termočlánok typu J, K, T alebo S. N1050 má jeden napäťový pulzný výstup OUT1 (pre ovládanie polovodičového relé signálom PWM) a 1 alebo 3 relé (OUT2, OUT3, OUT4). Výstupom môže byť priradená ľubovolná funkcia (regulácia, alarmy, diagnostika, signalizácia priebehu programu a časovača). Vstavaná hĺbka 70 mm a odnímateľná šrobovacia svorkovnica uľahčuje vstavanie do stiesneného priestoru, inštaláciu a výmenu.

N1050 má dva časovače 00:00 až 99:59 (hh:mm alebo mm:ss). Časovač T1 môže byť spustený zapnutím regulácie alebo dosiahnutím žiadanej teploty. Po ukončení odpočítavania T1 môže byť regulácia vypnutá alebo zapnutá. T2 je aktivovaný po T1 a používa sa najmä pre signalizácii ukončenia procesu. Na displeji sa môže súčasne zobrazovať meraná teplota a zostávajúci čas T1.

N1050 sa výborne hodí pre programovú reguláciu. Má 5 programov po 4 krokoch s možnosťou reťazenia programov za sebou. Krok programu obsahuje koncovú žiadanú hodnotu, časový interval pre jej dosiahnutie (max. 9999 minút alebo sekúnd) a stav signalizačných výstupov. Zotrvanie na rovnakej žiadanej hodnote sa naprogramuje jednoducho tak, že koncová žiadaná hodnota bude rovnaká ako v predchádzajúcom kroku. Z tohoto dôvodu sa vôbec nepoužíva koncept "typ programového kroku" a programovanie profilu programu je jednoduché. V priebehu vykonávania programu je ľahké na displeji odčítať číslo a zostávajúci čas kroku. Programy je možné pomocou funkcie LP (Link Program) jednoducho prepojovať do dlhších celkov alebo zadaním rovnakého čísla programu docieliť jeho neustále opakovanie.

Vyžiadať cenovú ponuku

N1050-PR (USB)                                napäťový pulzný výstup + relé
N1050-PR-24V (USB)                        napäťový pulzný výstup + relé, napájacie napätie 12-24 V
N1050-PRRR-485 (USB)                   napäťový pulzný výstup + 3 × relé + RS-485
N1050-PRRR-485-24 (USB)             napäťový pulzný výstup + 3 × relé + RS-485, napájacie napätie 12-24 V

 


Dokumentácia

easytherm_MaR_N1050_22_1_sk.pdf 0,24 MB

Katalógový list

Software

quicktunesetupv20003.zip 19,13 MB

QuickTune konfiguračný software