N120

N120

N120 je pokročilý jednodoskový OEM autoadaptívny procesný regulátor s voliteľným dataloggerom.
Optimalizácia regulačných parametrov má niekoľko algoritmov. FAST je zameraný na rýchlosť prevedenia optimalizácie, zatiaľ čo FULL – precíznejší, ale časovo náročnejší – na presnosť naladenia. Okrem toho je k dispozícii adaptívna optimalizácia (SELF) a niekoľko stratégií automatického spúšťania optimalizácie.
Má 4 alarmy, doplnené o časovacie funkcie. Alarm môže trvať len obmedzený čas T1, môže byť oneskorený o T2, alebo môže byť cyklicky prerušovaný (v intervale T1 zapnuté, T2 vypnuté).
Univerzálny merací vstup akceptuje všetky bežné termočlánky, Pt100, priemyselné prúdové a napäťové signály.
N120 má jeden napäťový pulzný výstup pre ovládanie polovodičového relé signálom PWM (OUT1) a dve spínacie relé (OUT2 a OUT3). Každý výstup sa dá voliteľne nastaviť pre reguláciu, alarm, diagnostiku alebo signalizáciu priebehu programovej regulácie. Dva regulačné výstupy môžu pracovať s reverznou a priamou logikou (riadenie kúrenia aj chladenia).
Digitálny vstup slúži na ovládanie niektorej z funkcií prístroja.
N120 obsahuje konektor USB pre konfiguráciu a zber dát v laboratórnych podmienkach. Na zber dát v prevádzkovom prostredí a na nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť sériovú zbernicu RS‑485.
Programová regulácia
N120 sa výborne hodí pre programovú reguláciu. Má 20 programov po 9 krokoch s možnosťou reťazenia programov za sebou. Krok programu obsahuje koncovú žiadanú hodnotu, časový interval pre jej dosiahnutie (max. 9999 minút alebo sekúnd) a stav signalizačných výstupov. Zotrvanie na rovnakej žiadanej hodnote sa naprogramuje jednoducho tak, že koncová žiadaná hodnota bude rovnaká ako v predchádzajúcom kroku. Z tohto dôvodu sa vôbec nepoužíva koncept "typ programového kroku" a programovanie profilu programu je jednoduché. V priebehu vykonávania programu je ľahké na displeji odčítať číslo a zostávajúci čas kroku. Programy je možné pomocou funkcie LP (Link Program) jednoducho prepájať do dlhších celkov, alebo, zadaním rovnakého čísla programu, docieliť jeho neustále opakovanie.
Datalogger
Do vnútornej pamäte zálohovanej batériou a s hodinami reálneho času sa dá uložiť až 32 000 záznamov.

Vyžiadať cenovú ponuku

N120-PRR-485 (USB)                základný model
N120-PRR-485-DL (USB)         +datalagger 

Dokumentácia

easytherm_MaR_N120_22_1_sk.pdf 0,24 MB

Katalógový list

Software

quicktunesetupv20003.zip 19,13 MB

QuickTune konfiguračný software