N1500

N1500

N1500 je presný, rýchly, univerzálny merač formátu 1/8 DIN. Na univerzálny merací vstup je možné pripojiť odporový snímač teploty Pt100, termočlánky alebo prúdové a napäťové signály. Neštandardné signály môžu byť linearizované v 30 bodoch. Jasný, šesťmiestny, z diaľky čitateľný displej má výšku číslic 17 mm. Pomocou tlačidiel je možné ľahko overiť maximálnu a minimálnu nameranú hodnotu. Funkčným tlačidlom alebo digitálnym vstupom sa ovládajú funkcie Hold, Min/Max Reset a Peak Hold.
Už v základnej verzii sú k dispozícii dve prepínacie alarmové relé a zdroj napätia 24 Vss pre prevodník. Ďalšie dve spínacie relé a prenos meranej hodnoty analógovým signálom sú voliteľné. Na zber dát v prevádzkovom prostredí a na nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť voliteľnú sériovú zbernicu RS‑485. Konštrukcia prístroja umožňuje jeho najrýchlejšiu možnú výmenu v prípade poruchy – vysunutím elektronickej jednotky z krytu, zatiaľ čo vodiče zostávajú zapojené vo svorkovnici.

Vyžiadať cenovú ponuku

N1500                                     2 x alarmové relé
N1500-24V                             2 x alarmové relé, napájacie napätie 12-24 V
N1500-4R                               4 x alarmové relé
N1500-RT                               2 x alarmové relé + prenos meranej hodnoty
N1500-RT-24V                       2 x alarmové relé + prenos meranej hodnoty, napr. napätie 12-24 V
N1500-4R-RT-485                 4 x alarmové relé + prenos meranej hodnoty + RS-485
N1500-4R-RT-485-24V         4 x alarmové relé + prenos meranej hodnoty + RS-485, napr. napätie 12-24 V

Dokumentácia

easytherm_MaR_N1500_22_1_sk.pdf 0,18 MB

Katalógový list

Software

quicktunesetupv20003.zip 19,13 MB

QuickTune konfiguračný software