N1540 - presný, univerzálny merač formátu 1/8 DIN (48 x 96 mm)

N1540 - presný, univerzálny merač formátu 1/8 DIN (48 x 96 mm)

N1540 je presný, univerzálny merač formátu 1/8 DIN, ktorý spĺňa vysoké nároky na presnosť a rýchlosť, jednoduchú obsluhu a ktorý obsahuje konektor mini USB (štandardný, 5 pinov) pre konfiguráciu a zber dát v laboratórnych podmienkach. Pre zber dát v prevádzkovom prostredí a pre nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť sériovú zbernicu RS-485 (voliteľné rozšírenie). Jasný, z diaľky čitateľný displej má výšku číslic 14 mm. Pomocou tlačidiel je možné ľahko overiť maximálnu a minimálnu nameranú hodnotu.

Vstavaná hĺbka iba 35 mm a odnímateľná svorkovnica uľahčuje umiestnenie do obmedzeného priestoru, inštaláciu a výmenu.

Na univerzálny merací vstup je možné pripojiť odporový snímač teploty Pt100, termočlánky alebo štandardné prúdové a napäťové lineárne signály.

Okrem obvyklej jednobodovej (ofset) alebo dvojbodovej kalibrácie má N1540 možnosť užívateľskej kalibrácie v 10 bodoch. Už v základnej verzii sú k dispozícii dve alarmové relé a zdroj napätia 24 Vjs pre prevodník.

Vyžiadať cenovú ponuku

N1540 (USB)                     2 x alarm
N1540-24V (USB)             2 x alarm ,napájacie napätie 12-24 V
N1540-485 (USB)             2 x alarm + RS-485
N1200-485-24V (USB)     2 x alarm + RS-485, napájacie napätie 12-24 V

Dokumentácia

easytherm_MaR_N1540_22_1_sk.pdf 0,18 MB

Katalógový list

Software

quicktunesetupv20003.zip 19,13 MB

QuickTune konfiguračný software