Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. Viac informácií
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

N2000S

N2000S

N2000S je procesný regulátor formátu 1/8 DIN, určený pre trojpolohovú krokovú reguláciu (riadenie servoventilu) v priemyselných a laboratórnych aplikáciách. Pre programovú reguláciu je k dispozícii 7 programov, v každom až 7 krokov s možnosťou spájania programov.
Na pomocný vstup môže byť pripojený signál odporového vysielača polohy servoventilu, ale pre reguláciu nie je nevyhnutne nutný. Na reguláciu sú použité dva reléové výstupy I/O 3 a I/O 4, ktoré riadia otváranie a zatváranie ventilu. Nastavuje sa rýchlosť prebehu ventilu (Servo Time) a minimálna citlivosť (Servo Resolution).        
Univerzálny merací vstup akceptuje všetky bežné termočlánky, Pt100, priemyselné prúdové a napäťové signály vrátane nelinearizovaných termočlánkových prevodníkov a prietokomerov.
Kombinovaný vstup/výstup I/O 5 môže mať funkciu napäťového (pulzného) výstupu, prenos meranej alebo žiadanej hodnoty prúdovým signálom (0‑20/4‑20 mA) alebo digitálneho vstupu. I/O 6 má funkciu digitálneho vstupu. K dispozícii sú ďalej dve prepínacie relé (I/O 1 a I/O 2), ktoré sa dajú použiť pre alarm alebo pre signalizáciu priebehu programovej regulácie. K dispozícii je tiež pomocný napájací zdroj 24 Vss pre prevodník.
V prevádzkovom režime sú ľahko dosiahnuteľné funkcie prepínania automatickej/manuálnej regulácie, čítanie (v manuálnom režime tiež nastavenie) výstupnej hodnoty, výber programu na spustenie, zapnutie/vypnutie regulácie. Funkčnému tlačidlu F môže byť priradené ovládanie niektorej z predchádzajúcich funkcií. Funkčným tlačidlom MAN sa dá prepínať medzi automatickou a manuálnou reguláciou. Na ovládanie sa dajú použiť aj voľné digitálne vstupy.
V priebehu vykonávania programu je ľahké na displeji odčítať číslo a zostávajúci čas kroku. Programy je možné pomocou funkcie LP (Link Program) jednoducho prepájať do dlhších celkov, alebo, zadaním rovnakého čísla programu, docieliť jeho neustále opakovanie.
Konštrukcia prístroja umožňuje jeho najrýchlejšiu možnú výmenu v prípade poruchy – vysunutím elektronickej jednotky z krytu, zatiaľ čo vodiče zostávajú zapojené vo svorkovnici.
Voliteľné rozšírenia zahŕňajú sériovú komunikačnú zbernicu RS‑485 alebo napájacie napätie 12‑24 V.

Vyžiadať cenovú ponuku

N2000S (USB)                     základný model
N2000S-24V (USB)             napájacie napätie 12-24 V
N2000S-485 (USB)             + RS-485
N2000S-485-24V (USB)     + RS-485, napájacie napätie 12-24 V

Dokumentácia

easytherm_MaR_N2000S_22_1_sk.pdf 0,17 MB

Katalógový list