EE046 - kondenzačný alarm

EE046 - kondenzačný alarm

Kondenzácia na povrchu nastáva v momente, keď relatívna vlhkosť vzduchu v najbližšom okolí povrchu dosiahne 100%. Vďaka veľmi dobrému tepelnému spojeniu s povrchom meria EE046 relatívnu vlhkosť vzduchu s teplotou povrchu.
Spínací (reléový) výstup dáva včasný signál o priblížení sa kondenzácii skôr, než k samotnej kondenzácii skutočne dôjde. Indikuje tiež výpadok napájania či vytrhnutý kábel.
Indikačná LED signalizuje prevádzku, nebezpečenstvo kondenzácie alebo výpadok napájania. Patentovaný ochranný povlak snímacieho prvku E+E zaisťuje ochranu pred prachom a znečistením.

Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

datasheet_EE046.pdf 1,09 MB

Katalógový list