EE211 - snímač vlhkosti a teploty pre trvalo vysokú vlhkosť (poľnohospodárstvo)

EE211 - snímač vlhkosti a teploty pre trvalo vysokú vlhkosť (poľnohospodárstvo)

Snímač vlhkosti a teploty EE211 disponuje vyhrievanou vlhkostnou sondou a vymeniteľnou teplotnou sondou. Spoľahlivé meranie dokonca aj v znečistenom, agresívnom prostredí je zaistené kombináciou kompletne zapuzdrenej meracej elektroniky vo vlhkostnej sonde a stabilného senzora HCT01 s E+E patentovaným ochranným povlakom.
Telo elektroniky s krytím IP65/NEMA4 minimalizuje náklady na inštaláciu a ponúka výbornú ochranu pred znečistením a kondenzáciou. Všetky merané aj vypočítavané hodnoty sú k dispozícii na voliteľnom výstupe Modbus RTU, pričom štandardne sú dve z nich dostupné na analógových napäťových alebo prúdových (3vodičových) výstupoch. K tomu môžu byť hodnoty až troch veličín zobrazené na voliteľnom podsvietenom displeji.
Pomocou voliteľného USB konfiguračného adaptéra je možné vykonávať nastavenie parametrov Modbusovej linky, formátu displeja, veličín na analógových výstupoch a ich rozsahov. Navyše môže užívateľ vykonať jednobodovú alebo dvojbodovú vlhkostnú a teplotnú kalibráciu. Teplotnú sondu je možné kalibrovať aj oddelene, kedy referenciou môže byť vysoko presný suchý blok.


Typické využitie

  • Sklady ovocia a zeleniny
  • Chladiace, dozrievacie a klimatické komory
  • Skleníky, inkubátory a pestárne húb
Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

datasheet_EE211.pdf 1,49 MB

Katalógový list