NOVUS Cloud

NOVUS Cloud

NOVUS Cloud je riešenie platformy IoT na monitorovanie zariadení pre online vizualizáciu procesných dát. Je pripravený na použitie s inteligentnými IoT zariadeniami NOVUS a je ideálnou voľbou pre zákazníkov s nízkou IT infraštruktúrou alebo s požiadavkami na jednotné dáta z viacerých zariadení na viacerých miestach. NOVUS Cloud dokáže prijímať informácie akéhokoľvek druhu z IoT zariadení, ukladať ich do cloudovej databázy a prezentovať dáta na pekných a elegantných dashboardoch. Prevádzkový alebo riadiaci personál môže získať online informácie o procesných odchýlkach prostredníctvom e-mailových alebo SMS upozornení, okrem online alarmov aj v grafickom rozhraní. NOVUS Cloud je hosťovaný na cloudovom serveri a je celosvetovo dostupný na internete z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia.

Vyžiadať cenovú ponuku