TxConfig II - konfiguračný software

TxConfig II - konfiguračný software

TxConfig II je ľahko použiteľný softvér a jeho funkcia je určená na konfiguráciu snímačov teploty, vlhkosti/teploty a tlaku NOVUS. Pomocou TxConfig II je možné konfigurovať typ snímača, užívateľskú váhu, diagnostiku, kalibráciu a ďalšie parametre. Vysielače sú konfigurovateľné cez USB kábel alebo USB na sériový adaptér, ako je TxConfig-USB.

Vyžiadať cenovú ponuku

Software

txconfigiisetupv13501.zip 2,19 MB

TxConfig II - konfiguračný software