Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. Viac informácií
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

LogBox Connect

LogBox Connect

LogBox Connect ponúka bezdrátovú konektivitu a kompatibilitu s cloudovými dátovými portálmi, dlhodobú autonómiu, vysokú presnosť, dva alebo tri univerzálne meracie vstupy pre každý typ senzora a jeden digitálny vstup pre záznam binárnych udalostí, počítanie impulzov alebo pre spúšťanie záznamu dát a jeden digitálny výstup. LogBox je určený na monitorovanie vnútorného prostredia alebo mobilných zariadení s možnosťou vizuálnej kontroly nameraných údajov. Datalogery vyžadujú externé napájanie 10-30 Vjs. Vnútorné batérie zaisťujú (podľa typu) dlhodobú autonómnu prevádzku alebo pokrytie výpadku napájania.

Na kratšie vzdialenosti komunikujú pomocou nízkoenergetického rozhrania Bluetooth Low Energy (LogBox BLE). Na dlhšie vzdialenosti komunikujú pomocou existujúcej infraštruktúry WiFi (LogBox WiFi) alebo na dlhé vzdialenosti pomocou mobilnej siete 3G (LogBox 3G).

Záznamový interval má neobvyklé veľké rozpätie od 1 sekundy do 18 (resp. 12) hodín. LogBox má kapacitu až 140 000 hodnôt zdielané pre všetky kanály..

Vyžiadať cenovú ponuku

Dokumentácia

easytherm_MaR_LogBox_Connect_22_1_sk.pdf 0,29 MB

katalogový list LogBox