N1200 - autoadaptívny procesný regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1200 - autoadaptívny procesný regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1200 je pokročilý autoadaptívny procesný regulátor s bohatou výbavou vstupov a výstupov, takže už v základnej verzii môže byť použitý v systémoch Master-Slave alebo kaskádovej regulácie. Optimalizácia regulačných parametrov má niekoľko algoritmov. FAST je zameraný na rýchlosť vykonania optimalizácie, zatiaľčo FULL – precíznejšia, ale časovo náročnejšia – na presnosť naladenia. Okrem toho je k dispozícii adaptívna optimalizácia (SELF) a niekoľko stratégií automatického spúšťania optimalizácie.

Má 4 alarmy, doplnené o časovacie funkcie. Alarm môže trvať len omedzený čas T1, môže byť oneskorený o T2, alebo môže byť cyklicky prerušovaný (v intervale T1 zapnutý, T2 vypnutý).

Hardware

N1200 obsahuje konektor mini USB (štandardný, 5 pinov) pre konfiguráciu a zber dát v laboratórnych podmienkach. Pre zber dát v prevádzkovom prostredí a pre nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť sériovú zbernicu RS‑485 (voliteľné rozšírenie).

Univerzálny merací vstup akceptuje všetky bežné termočlánky, Pt100, priemyslové prúdové a napäťové signály vrátane nelinearizovaných termočlánkových prevodníkov a prietokomerov. Kombinovaný vstup/výstup I/O 5 môže mať funkciu napäťového pulzného regulačného výstupu pre ovládanie polovodičového relé, analógového výstupu (0‑20/4‑20 mA) pre reguláciu alebo pre prenos meranej alebo žiadanej hodnoty prúdovým signálom alebo digitálneho vstupu, ktorému je možné priradiť jednu z piatich funkcií. K dispozícii sú ďalej dve spínacie relé (I/O 1 a I/O 2) pre reguláciu, alarm alebo signalizáciu priebehu programovej regulácie. Pomocný analógový vstup slúži pre príjem externej žiadanej hodnoty prenášanej prúdovým signálom (0‑20/4‑20 mA). Konštrukcia prístroja umožňuje jeho najrýchlejšiu možnú výmenu v prípade poruchy – vysunutím elektronickej jednotky z krytu, zatiaľčo vodiče zostávajú zapojené vo svorkovnici.

Modularita

N1200 môže byť z výroby alebo dodatočne formou rozširujúcich modulov doplnený o dvojicu digitálnych vstupov/výstupov (I/O 3 + I/O 4) alebo prepínacie relé (I/O 3). Každý model môže byť naviac doplnený o modul sériovej komunikačnej zbernice RS‑485.

Programová regulácia

N1200 sa výborne hodí pre programovú reguláciu. Má 20 programov po 9 segmentoch s možnosťou reťazenia programov za sebou. Segment programov obsahuje koncovú žiadanú hodnotu, časový interval pre jej dosiahnutie (max. 9999 minút alebo sekúnd) a stav signalizačných výstupov. Zotrvanie na rovnakej žiadanej hodnote sa naprogramuje jednoducho tak, že koncová žiadaná hodnota bude rovnaká ako v predchádzajúcom segmente. Z tohoto dôvodu sa vôbec nepoužíva koncept "typ programového kroku" a programovanie profilu programu je jednoduché. V priebehu vytvárania programu na displeji jednoducho prečítať číslo segmentu a ostávajúci čas segmentu. Programy je možné pomocou funkcie LP (Link Program) jednoducho prepojovať do dlhších celkov, alebo, zadaním rovnakého čísla programu, docieliť jeho neustále opakovanie.

Varianty N1200

Špeciálna modifikácia N1200-HC je určená pre trojpolohovú reguláciu (riadenie kúrenia + chladenia). Model N1200-HBD je vybavený diagnostikou elektrického vyhrievania meraním odoberaného  prúdu.


Vyžiadať cenovú ponuku

N1200 (USB)                                  základný model
N1200-24V (USB)                          napájacie napätie 12-24 V
N1200-485 (USB)                          + RS-485
N1200-3R-485 (USB)                    + prepínacie relé + RS-485
N1200-3R-485-24V (USB)            + prepínacie relé + RS485, napájacie napätie 12-24 V
N1200-HC (USB)                           základný model (ako N1200 + dva regulačné výstupy pre riadenie kúrenia + chladenie)
N1200-HC-24V (USB)                   napájacie napätie 12-24 V
N1200-HC-3R-24V (USB)             + prepínacie relé, napájacie napätie 12-24 V
N1200-HC-485 (USB)                   + RS-485
N1200-HC-3R-485 (USB)             + prepínacie relé + RS-485
N1200-HC-3R-485-24V (USB)     + prepínacie relé + RS485, napájacie napätie 12-24 V
N1200-DIO-485 (USB)                 základný model (ako N1200 + dvojica vstupných/výstupných kanálov I/O3 a I/O4 + RS485)
N1200-DIO-485-24V (USB)         napájacie napätie 12-24 V

 


Dokumentácia

easytherm_MaR_N1200_22_1_sk.pdf 0,25 MB

Katalógový list

Software

quicktunesetupv20003.zip 19,13 MB

QuickTune konfiguračný software