Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. Viac informácií
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

N1200 - autoadaptívny procesný regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1200 - autoadaptívny procesný regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1200 je pokročilý autoadaptívny procesný regulátor s bohatou výbavou vstupov a výstupov, takže už v základnej verzii môže byť použitý v systémoch Master-Slave alebo kaskádovej regulácie. Optimalizácia regulačných parametrov má niekoľko algoritmov. FAST je zameraný na rýchlosť vykonania optimalizácie, zatiaľčo FULL – precíznejšia, ale časovo náročnejšia – na presnosť naladenia. Okrem toho je k dispozícii adaptívna optimalizácia (SELF) a niekoľko stratégií automatického spúšťania optimalizácie.

Má 4 alarmy, doplnené o časovacie funkcie. Alarm môže trvať len omedzený čas T1, môže byť oneskorený o T2, alebo môže byť cyklicky prerušovaný (v intervale T1 zapnutý, T2 vypnutý).

Hardware

N1200 obsahuje konektor mini USB (štandardný, 5 pinov) pre konfiguráciu a zber dát v laboratórnych podmienkach. Pre zber dát v prevádzkovom prostredí a pre nasadenie v systémoch SCADA je možné použiť sériovú zbernicu RS‑485 (voliteľné rozšírenie).

Univerzálny merací vstup akceptuje všetky bežné termočlánky, Pt100, priemyslové prúdové a napäťové signály vrátane nelinearizovaných termočlánkových prevodníkov a prietokomerov. Kombinovaný vstup/výstup I/O 5 môže mať funkciu napäťového pulzného regulačného výstupu pre ovládanie polovodičového relé, analógového výstupu (0‑20/4‑20 mA) pre reguláciu alebo pre prenos meranej alebo žiadanej hodnoty prúdovým signálom alebo digitálneho vstupu, ktorému je možné priradiť jednu z piatich funkcií. K dispozícii sú ďalej dve spínacie relé (I/O 1 a I/O 2) pre reguláciu, alarm alebo signalizáciu priebehu programovej regulácie. Pomocný analógový vstup slúži pre príjem externej žiadanej hodnoty prenášanej prúdovým signálom (0‑20/4‑20 mA). Konštrukcia prístroja umožňuje jeho najrýchlejšiu možnú výmenu v prípade poruchy – vysunutím elektronickej jednotky z krytu, zatiaľčo vodiče zostávajú zapojené vo svorkovnici.

Modularita

N1200 môže byť z výroby alebo dodatočne formou rozširujúcich modulov doplnený o dvojicu digitálnych vstupov/výstupov (I/O 3 + I/O 4) alebo prepínacie relé (I/O 3). Každý model môže byť naviac doplnený o modul sériovej komunikačnej zbernice RS‑485.

Programová regulácia

N1200 sa výborne hodí pre programovú reguláciu. Má 20 programov po 9 segmentoch s možnosťou reťazenia programov za sebou. Segment programov obsahuje koncovú žiadanú hodnotu, časový interval pre jej dosiahnutie (max. 9999 minút alebo sekúnd) a stav signalizačných výstupov. Zotrvanie na rovnakej žiadanej hodnote sa naprogramuje jednoducho tak, že koncová žiadaná hodnota bude rovnaká ako v predchádzajúcom segmente. Z tohoto dôvodu sa vôbec nepoužíva koncept "typ programového kroku" a programovanie profilu programu je jednoduché. V priebehu vytvárania programu na displeji jednoducho prečítať číslo segmentu a ostávajúci čas segmentu. Programy je možné pomocou funkcie LP (Link Program) jednoducho prepojovať do dlhších celkov, alebo, zadaním rovnakého čísla programu, docieliť jeho neustále opakovanie.

Varianty N1200

Špeciálna modifikácia N1200-HC je určená pre trojpolohovú reguláciu (riadenie kúrenia + chladenia). Model N1200-HBD je vybavený diagnostikou elektrického vyhrievania meraním odoberaného  prúdu.


Vyžiadať cenovú ponuku

N1200 (USB)                                  základný model
N1200-24V (USB)                          napájacie napätie 12-24 V
N1200-485 (USB)                          + RS-485
N1200-3R-485 (USB)                    + prepínacie relé + RS-485
N1200-3R-485-24V (USB)            + prepínacie relé + RS485, napájacie napätie 12-24 V
N1200-HC (USB)                           základný model (ako N1200 + dva regulačné výstupy pre riadenie kúrenia + chladenie)
N1200-HC-24V (USB)                   napájacie napätie 12-24 V
N1200-HC-3R-24V (USB)             + prepínacie relé, napájacie napätie 12-24 V
N1200-HC-485 (USB)                   + RS-485
N1200-HC-3R-485 (USB)             + prepínacie relé + RS-485
N1200-HC-3R-485-24V (USB)     + prepínacie relé + RS485, napájacie napätie 12-24 V
N1200-DIO-485 (USB)                 základný model (ako N1200 + dvojica vstupných/výstupných kanálov I/O3 a I/O4 + RS485)
N1200-DIO-485-24V (USB)         napájacie napätie 12-24 V

 


Dokumentácia

easytherm_MaR_N1200_22_1_sk.pdf 0,25 MB

Katalógový list

Software

quicktunesetupv20003.zip 19,13 MB

QuickTune konfiguračný software